Přehraj.to

Salón Cimrman online

Salón Cimrman byla česká umělecká skupina, zabývající se životem a dílem Járy Cimrmana. Vznikla z iniciativy scénáristy Jiřího Šebánka a jazzového hudebníka Evžena Hedvábného (vl. jm. Karel Velebný) v roce 1980, kdy Šebánek pro osobní i umělecké neshody odešel z Divadla Járy Cimrmana, shromáždil kolem sebe také další cimrmanology (Karel Bartoníček, Martin Zákravský) a pokračoval v činnosti. Jediným, který působil nadále v obou skupinách, byl Miloň Čepelka.

Skupina vydala několik CD s písněmi a mluveným slovem, knih a rozhlasových i televizních pořadů; oproti Divadlu Járy Cimrmana se Salón Cimrman nevěnoval ukázkám z mistrovy dramatické tvorby, omezoval se pouze na pseudovědecké referáty a písně, většina prostoru byla věnována vztahu Járy Cimrmana k jazzové hudbě. Styl jejich humoru se od DJC značně odlišoval, byl ale bližší původnímu pořadu Nealkoholická vinárna U pavouka, v němž postava Járy Cimrmana vznikla.

Cimrman v Novém světě

Cimrman v Novém světě

Seminář badatelského týmu o působení Járy Cimrmana na severoamerickém kontinentu s ukázkami dosud neznámých Mistrových objevů.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, J.Bartoníček a R. Krampl.

Mistr přicestoval poprvé do Spojených států na palubě německého parníku Ludendorff. Vyplul z Terstu 10. října 1871, hned na druhý den po vypuknutí světoznámého požáru Chicaga, aby o této katastrofě napsal přímou reportáž pro časopis vídeňského požárního sboru Das Feuer.
Po dvaatřiceti dnech plavby přestoupil v New Yorku do vlaku a když vystoupil na peróně bývalého nádraží v Chicagu, zjistil, že přijel s křížkem po funuse. Z požáru století zbyly jen hromady popela. A opět došlo k tomu, co se u Cimrmana stalo pravidlem - že totiž sledováním jistého cíle došel k cíli úplně jinému...

Hudební mág Jára Cimrman

Hudební mág Jára Cimrman

Exkurze badatelského týmu do světa hudby jak ji vnímal Jára Cimrman.
Účinkují: M.Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, K. Bartoníček a orchestr J. Krampla.

O Járovi Cimrmanovi je možné bez nadsázky prohlásit, že byl rozeným hudebníkem. Jeho matka Marlen Jelinková měla nezřízenou touhu stát se operní pěvkyní. Aby dosáhla vyšších hlasových poloh, chodívala třikrát denně do vídeňského Prátru na proslulý Riesenrad, česky ruské kolo. Hlasové rozcvičky nepřerušila, ani když už byla ve stavu pokročilého těhotenství. Když opět jednou gondola, v níž seděla, dospěla do nejvyššího bodu dráhy, podařilo se jí zazpívat takové tremolo, že přitom porodila malého Járu. První, co v životě uslyšel, nebyl hlas porodní báby, oznamující, že je to chlapec, ale árie Traviaty. Není divu, že ho to citelně poznamenalo...

Cimrman kontra Zimmermann

Cimrman kontra Zimmermann

Seminář badatelského týmu s ukázkami ze života a díla Járy Cimrmana, tentokrát poprvé s kontroverzním výstupem opozičního rakouského cimrmanologa.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, K. Bartoníček, M. Zákravský, O. Suchý, Václav Glazar a orchestr J. Krampla.

Od chvíle, kdy byla objevena pozůstalost dnes již světoznámého génia Járy Cimrmana, existují dvě hlavní názorové skupiny, zabývající se bádáním o Mistrově životě a díle - vědecký tým Salón Cimrman a kabinet prof. Ericha Fiedlera Jaro Zimmermanngesellschaft. Liší se především ve výkladu jeho smyslu a poslání, ale také jeho národní příslušnosti, to jest, zda Cimrman byl Čech, nebo Rakušan, čili komu patří jeho kulturní dědictví...

Cimršantán

Cimršantán

Exkurze badatelského týmu do kabaretu Járy Cimrmana s ukázkami Mistrovy písňové tvorby.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, K. Bartoníček, O. Suchý a orchestr J. Krampla.

Na přelomu století neměla česká menšina ve Vídni na růžích ustláno. Dá se říci, že měla ustláno spíše na chudobkách. Tehdy byla vůbec těžká doba… Není divu, že vídeňským Čechům nebylo příliš do smíchu. Někdy jim nebylo ani do pláče. Většinou jim nebylo do ničeho.
A právě v téhle mizérii si předseda české obce vídeňské, bratr Jindřich Bruder, nechával přešít kalhoty u krejčího, Járova otce….
Cimršantán zahájil činnost na podzim roku 1900 v hostinci české menšiny ve Vídni. Od samého počátku byl určen širokým vrstvám obecenstva. Intelektuálů bylo tehdy mezi vídeňskými krajany ještě poskrovnu, a tak Cimrman musel, chtě nechtě, s laťkou náročnosti v repertoáru hodně dolů.

Salon Cimrman aneb Šťastné a veselé Cimrmánoce

Salon Cimrman aneb Šťastné a veselé Cimrmánoce

Seminář badatelského týmu o Vánocích v pojetí českého a moravského génia s názornými ukázkami jeho koled. Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, K. Bartoníček, M. Zákravský, O. Suchý a orchestr R. Krampla (1999). Připravili: J. Šebánek, K. Spurný, J. Plesník a M. Rek

Vánoční tematika se táhne životem Járy Cimrmana jako ropovod. Psychoanalytik Sigmund Freud hovoří o tak zvané weinachtsmánii neboli vánoční posedlosti. A vysvětluje, že lidé, postižení v dětství vánočními traumaty, stresy a frustracemi, trpí v dospělém věku obsedantní touhou dodatečně se s Vánocemi vypořádat. Jedná se buď o mstu, tak zvaný weinachtsrevanšismus, anebo o chorobné úsilí vynahradit si zážitky z Vánoc, o něž byli v dětství připraveni. Z tohoto hlediska vůbec nepřekvapuje, jak hojně se v Mistrově tvorbě vyskytují vánoční motivy...

Za Cimrmanem až do hrobu

Za Cimrmanem až do hrobu

Cimrmanologická společnost opět v akci aneb další přednášky z cyklu života a díla českého velikána, v nichž mnohé skutečnosti dosud ještě na veřejnosti vyjeveny nebyly. Třeba ty, kdy a kde Mistr zemřel, a kde se tudíž nachází jeho hrob.
Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, M. Zákravský, K. Bartoníček, O. Suchý, Prof., MUDr. Přemysl Strejc, hrobník Lojza, paní Límanová a další občané Šemánovic.

Duchovní otec Járy Cimrmana, Jiří Šebánek, přijel do Šemánovic u Kokořína poprvé 18. prosince 1994. Tehdy ovšem ještě nikoliv jako cimrmanolog, ale jako scenárista pořadu "Chcete mě?". Dorazil spolu s pražským televizním štábem a protagonistkou pořadu Martou Kubišovou, aby zde natočili reportáž z oslavy 17. narozenin pražského krysaříka jménem Lupino, která se konala v podvečer v šemánovickém hostinci "U Montiho".
11. března 1996 pak poprvé vzpomínal v rozhlasovém pořadu Ondřeje Suchého Padesátník na zrod Divadla Járy Cimrmana a na činnost Salónu Cimrman. Tehdy padla také poprvé otázka, zda-li nemohou být Cimrmanovy stopy právě na Kokořínsku...

Salón Cimrman uvádí Cimrkino

Salón Cimrman uvádí Cimrkino

Seminář badatelského týmu o originální filmové tvorbě Járy Cimrmana. Účinkují: J. Šebánek, M. Čepelka, K. Bartoníček a M. Zákravský. Připravili: J. Šebánek, K. Spurný, J. Plesník a M. Rek

Od roku 1979, vždy 5. listopadu, zasedá v Ženevě bilaterální komise složená ze zástupců české a americké strany. Předmětem jednání je naše žádost o vydání filmů Járy Cimrmana, natočených na území Spojených států v letech 1908 - 1911 jednak v ateliérech Edison a jednak v produkci společnosti Selig. Cimrmanova díla, uložená v trezoru Americké akademie filmového umění, náleží podle zákona o dědickém právu našemu státu. Žádný z potomků Járy Cimrmana, nikdo z přímých ani nepřímých příbuzných, se k tomuto dědictví totiž nechce hlásit. Vinou obratného manévrování amerických delegátů zůstávalo jednání komise ještě donedávna na mrtvém bodě. Jejich mluvčí Thomas Frazer do omrzení opakoval stále tentýž argument, že Jára Cimrman ve své závěti trvá na tom, aby po něm nezbylo nic… Tato patová situace se změnila po našem vstupu do NATO...

FACEBOOK
PRODÁVÁM NA AUKRU
NAPOSLEDY PŘIDANÉ
Proso - opereta DJC

U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad ... - Více

Záskok aneb Cimrman v Národním divadle

Dokumentární film o realizaci divadelní hry Záskok v podání Divadla Járy Cimrmana v Národním divadle v Praze. - Více

VÍCE CIMRMANA
VÍCE CIMRMANA
NAPOSLEDY PŘIDANÉ
Proso - opereta DJC

U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad ... - Více

Záskok aneb Cimrman v Národním divadle

Dokumentární film o realizaci divadelní hry Záskok v podání Divadla Járy Cimrmana v Národním divadle v Praze. - Více

NAPOSLEDY PŘIDANÉ
Proso - opereta DJC

U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad ... - Více

Záskok aneb Cimrman v Národním divadle

Dokumentární film o realizaci divadelní hry Záskok v podání Divadla Járy Cimrmana v Národním divadle v Praze. - Více