Přehraj.to

Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce

Režie: Ján Plesník, rok: 1999

Seminář badatelského týmu o Vánocích v pojetí českého a moravského génia s názornými ukázkami jeho koled. Účinkují: M. Čepelka, J. Šebánek, K. Bartoníček, M. Zákravský, O. Suchý a orchestr R. Krampla (1999). Připravili: J. Šebánek, K. Spurný, J. Plesník a M. Rek

Vánoční tematika se táhne životem Járy Cimrmana jako ropovod. Psychoanalytik Sigmund Freud hovoří o tak zvané weinachtsmánii neboli vánoční posedlosti. A vysvětluje, že lidé, postižení v dětství vánočními traumaty, stresy a frustracemi, trpí v dospělém věku obsedantní touhou dodatečně se s Vánocemi vypořádat. Jedná se buď o mstu, tak zvaný weinachtsrevanšismus, anebo o chorobné úsilí vynahradit si zážitky z Vánoc, o něž byli v dětství připraveni. Z tohoto hlediska vůbec nepřekvapuje, jak hojně se v Mistrově tvorbě vyskytují vánoční motivy...

 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
 • Salon Cimrman aneb Šastné a veselé Cimrmánoce plakát
PRODÁVÁM NA AUKRU
NAPOSLEDY PŘIDANÉ
Proso - opereta DJC

U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad ... - Více

Záskok aneb Cimrman v Národním divadle

Dokumentární film o realizaci divadelní hry Záskok v podání Divadla Járy Cimrmana v Národním divadle v Praze. - Více

VÍCE CIMRMANA
VÍCE CIMRMANA
NAPOSLEDY PŘIDANÉ
Proso - opereta DJC

U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad ... - Více

Záskok aneb Cimrman v Národním divadle

Dokumentární film o realizaci divadelní hry Záskok v podání Divadla Járy Cimrmana v Národním divadle v Praze. - Více

NAPOSLEDY PŘIDANÉ
Proso - opereta DJC

U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad ... - Více

Záskok aneb Cimrman v Národním divadle

Dokumentární film o realizaci divadelní hry Záskok v podání Divadla Járy Cimrmana v Národním divadle v Praze. - Více